Tekirdağ Yiğiter Su Ürünleri Günlük Taze Balık Çeşitleri Kolyoz

Kolyoz

     Scombridae familyasından olan kolyoz, gövde yapısı ve davranışları itibarıyla aynı familyadan olan uskumruya çok benzer ve güçlükle ayırt edilir.
Kolyozun bilimsel adı Scomber colias’tır. Ege, Marmara ve Karadeniz’in boğaz methaline kadar olan bölgede sürüler halinde yaşadığı gibi okyanusların +10 dereceden aşağı olmayan sahillerinde ve diğer ılıman denizlerde yaşamını sürdürür.

Kolyoz, uskumruya nazaran daha tombulca ve füze şeklinde bir gövde yapısına sahiptir. Ortalama boyu 20-25 cm. olup yedi-sekiz adedi 1 kilo gelir. 40 cm. boyunda ve 200 gr. ağırlığında olanlarına “eşek kolyozu” denir. Azami boyu 50 cm. ‘e ulaşır. Kolyozun sırtında yeşil ve mavi renkte, yol yol menevişli ve birbirine paralel hareler dikey olarak yanal çizgisine doğru iner. Uskumrunun sırtındaki hareler daha belirgindir. Kolyozun yanları beyaz ve yer yer sarımsı pırıltılar ve beneklerle kaplıdır. Karnı ise beyazdır. Yüzgeçleri muntazam olarak gelişmiştir. İlk ışını kısa olan birinci sırt yüzgeci uskumrununkine kıyasla daha dik bir üçgen şeklindedir. İkinci sırt yüzgeci ve anüs yüzgeçleriyle kuyruk yüzgeci arasında beşer adet pinnül (yalancı yüzgeç) vardır. Karın yüzgecinin ucu uskumruya kıyasla daha sivridir. Yanal çizgisi biraz daha belirgin, pulları ufak olup gövdesine iyi intibak etmemiştir. Uskumrunun hava kesesi olmamasına karşın kolyozun hava kesesi vardır. Gözleri ve ağzı daha büyük, kafası ve çeneleri uzuncadır. Çenelerinde batıcı olmayan kadife dişler mevcuttur. Burun delikleri gözlerinin önündedir.

Çok çevik bir balık olan kolyoz yedi-sekiz yıl yaşar. Suda seri hareketlerle yüzer, seyrini gövde ve kuyruk hareketleriyle sağlar. Cinsel olgunluğa ikinci yaşını doldururken erişir. Dişileri 350.000-400.000 yumurta döker. Döllenme deniz ortasında olur. Yavrular yumurtadan dört-beş gün içinde çıkarlar. Üreme mevsimi ilkbaharda olup sonbaharda yavrular büyür ve “kolaridya” diye adlandırılırlar. Kolyoz balığının başlıca besinini hamsi, aterina, çamuka ve kıraça gibi küçük balıklar oluşturur. Ayrıca diğer balık yavruları ve planktonlarla beslenirler.

Kolyoz Marmara’nın balığı sayılabilir. Sürülerin çok az bir bölümü yaz aylarında Karadeniz’in boğaz methaline kadar çıkar, ekim ve kasım aylarında yine Marmara’ya dönerler. Bundan dolayı da geçici balıklardan sayılabilirler.

264 32 62 | Yiğiter Su Ürünleri 2014©

Tekirdağ Web Tasarım